おる(居る)

11/03/2017 22:31

をる」]
][ラ][をりラ変
[「ゐる」の連用形ラ変動詞あり」の付いた「ゐあり」のとする説がある。じっと座りすわり続けている、という意味が原義で、状態性の意が強いことから、古くから動作の継続・進行の意を表す補助動詞としても用いられた。中世後期口語ではラ行四段が一般的となった。助動詞れる」の付いた「おられる」「…ておられる」の形で尊敬表現に用いられる。]
アクセントる]
1.
1-1. 
人・動物が存在する。そこにある。また、そこにとどまっている。(човек или животно) съществува; е; има/ намира се (някъде)
1-1-1.
人が存在する。そこにいる。自分の動作を卑下したり他人の言動を蔑んだりする気持ちの含まれることもあり、時には尊大な物言いに用いられることもある。「いる」の古風な言い方。また、「いる」に比べて方言的な響きを帯びる。(за човек) намира се някъде; има го; съществува; е (понякога има нюанс на само-омаловажаване на собственото съществуване или изразяване на пренебрежение към действията и думите на другите; би могло да носи обаче и нюанс на уважение към този, по отношение на когото е употребено; поостарял изказ със значение "いる"; също така, звучи леко диалектно в сравнение с "いる")
明日は家におる。Утре съм си вкъщи. 屋根の上に猫がおる。На покрива има котка. 何だ、君もそこにおったのか。А, ти там ли си бил?! 色々文句を言う者がおるので困る 都会にはメダカもおらんようになった。В големите градове и рибки медака вече няма. 昔はこの辺にも狐や狸がおったもんだが。Някога имаше лисици и тануки (енотовидни кучета) по тези места.
1-1-2.
「おります」で(自分や自分の側の者についていう)「いる」の丁寧な言い方、「おられる(おられます)」で尊敬の言い方として用いられる。във формата "おります" се използва скромно  за себе си или хората от моята страна  вместо "いる" и придава учтивост на изказа; във формата "おられる(おられます)" изразява уважение по отношение на човека, вършител на действието "いる"
五時までは会社におります。До 5ч съм във/ ще бъда във фирмата. アフリカには何年おられたのですか。Колго години бяхте/ прекарахте в Африка?
1-1-3.
古くは無生物についても用いた。в миналото е било използвано и по отношение на неодушевени предмети
1-2.
[「立つ」に対して]
座っている。座る。腰をおろす。сядам; бивам седнал
1-3.
そのままの状態でいる。ずっとそこにいる。бивам през цялото време в дадено състояние
2.
補助動詞][спомагателен глагол]
2-1.
動詞連用形、またそれに接続助詞)」の付いたものに付いて。][прибавя се след 2-ра основа или към т.нар. -форма на глагола]
動作・状態が続いていることを表す。やや尊大な言い方として用いられることもあり、また、「ております」「おられる」の形で丁寧な言い方や尊敬の言い方としても用いられる。показва, че дадено действие или състояние се запазва/ продължава без промяна; би могло да звучи доста арогантно и надемнно, а във формите "ております", "おられる" изразява и съответно, скромност и учивост или уважение
その寺には長い間誰も住んでおらず、荒れ放題に荒れている。В този храм дълго никой не живее и е оставен напълно да се руши и да запада. そんなことは言われなくとも分かっておる。Подобно нещо ми е (пределно) ясно и бе да ми го казват. そこに控えておれ 地下は食料品売り場になっております。В подземната част се продават хранителни продукти. 母はただ今、外出しております。В момента майка ми е навън/ не си е вкъщи. その事は先生は既にお聞きになっておられるようだった。За това учителят явно вече беше чул. 
2-2.
動詞連用形付いて][прибавя се след 2-ра основа на глагола]
自分の動作を卑下したり、他人の動作を蔑んだりする時に用いる。…やがる。използва се за омаловажаване/ принизяване на собствените действия или при изразяване на пренебрежеие към действията на други лица
ネズミめ、逃げおったか。Ах, избяга ли ми гадна мишко! あんなやつに負けおって、情けない。От тоя (никаквец) да изгубя - срамота!

いる(居る)おれる(居れる)可能動詞]・助動詞よる

用例

1-1-1.
 
の如く近來和歌一向に振ひ不申正直に申し候へば萬葉以來實朝以來一向に振ひ不申實朝といふ三十にも足らでいざ是からといふにてあへなき最期遂げられ誠に殘念致しあの人をして十年活かして置いたならどんなに名歌澤山殘したかも知れ不申兎に角に第一流歌人強ち人丸赤人餘唾《よだ》舐《ねぶ》るでも無く固より貫之定家糟粕しやぶるでも無く自己本量ママ屹然として山嶽高き爭ひ日月競ふ實に畏るべく尊むべく覺えず膝を屈する思ひ有之古來凡庸評し來りし必ずなるべく北條憚りて韜晦せしさらずば大器晩成なりし覺え立つにて文學技藝達したらん人間としては下等居る通例なれども實朝全く例外相違無之何故申す實朝器用といふのでは無く力量あり見識あり威勢あり時流染まず世間媚びざる例の物數奇連中死に歌よみ公卿迚も同日には論じ難く人間として立派な見識ある人間ならでは實朝如きある詠みいでられまじく眞淵極めて實朝ほめたなれども眞淵ほめ方まだ足らぬやうに眞淵實朝妙味半面知りて半面知らざりし故に可有之
正岡子規歌よみに与ふる書」1898、冒頭)
五助は
人間言うように言った
おぬし畜生じゃから知らずにおるかも知れぬが、おぬしさすって下されことのある殿様は、もう亡くなり遊ばさそれでなってなされお歴々きょう切ってなさるおれ下司《げす》あるが、扶持《ごふち》を戴いてつないだお歴々変ったことはない殿様かわいがって戴いたありがたさ同じことじゃそれでおれ切って死ぬるのじゃおれ死んでしもうたおぬし今から野ら犬なるのじゃおれそれかわいそうならん殿様をしたは岫雲院で井戸飛び込んで死んだどうじゃおぬしおれ一しょ死のうとは思わんかいもし野ら犬なって生きてたい思うたこの握り飯食ってくれい死にたい思うなら食う
森鷗外阿部一族」1913)
1-1-3.
埼玉《さきたま》の津にをる船の風をいたみ
1-2.
しきたへの床の辺《へ》去らず立てれどもをれどもともに戯《たはぶ》れ
(「万葉集奈良時代
弥一右衛門はその日詰所引くと、急使をもって別家している二人を山崎の呼び寄せた居間客間との建具はずさせ嫡子権兵衛《ごんべえ》、二男弥五兵衛《やごべえ》、つぎまだ前髪ある五男七之丞《しちのじょう》の三人そばおらせて主人威儀を正して待ち受けている。権兵衛は幼名権十郎といって島原征伐立派働きして新知二百石もらっている劣らぬ若者であるこのたびことについては、ただ一度に「許し出ませなんだか」と問うたは「うん出ん」と言ったそのほか二人にはなんの交わされなかった親子まで知り抜いているので何も言うにはおよばぬのであった
森鷗外阿部一族」1913)
1-3.
色ごのみなる男、長岡といふ所に家作りてをりけり
いつしかも都を見むと思ひつつ語らひをれ
私も隣の京屋にゐをります
歌舞伎「夕霧七年忌」)