たら 係助詞・終助詞・副助詞・活用形

25/11/2014 09:46

1.
係助
[「といったら」の。「ったら」の形で用いられることが多い。]
名詞
動詞形容詞、一部の助動詞終止形命令形形容動詞助動詞そうだ」の語幹に接続する。(често във формата "ったら")]
アクセントら]
1-1.
軽い非難・軽蔑、または予想外であるという意や親しみの気持ちを込めて、人や物事を話題として提示する。повдига като тема на зарговор даден човек, вещ, събитие и пр., изрзявайки лека критика, пренебрежение или учудване или чувство на близост
彼ったら案外保守的なのよ。Той е чучудващо консервативен! お父さんったら、禁煙するするって言ってるくせにまだ吸ってるの。А татко уж все казва "спирам да пуша, сприрам" и въпреки това още пуши! あなたったらひどい人ね。Ама ти си ужасен човек!
1-2.
或る状態・性質を取り上げ、それが普通の程度を超えていることを驚きの気持ちを込めて提示する。「たらない」の形でも用いられる。(използва се и във формата  "たらない") повдига дадена характеристика, състояние, черта  и пр., влагайки учудване е извънредно високата степен, в която е изразена
ゆうべの隣の騒ぎは本当にうるさいったらなかったよ。Вчерашната дандания у съседите беше наистина нетърпимо шумна! あの気持ち悪さったら、言葉には表せない。Онова чувство на отвръщение с думи не мога да го опиша! あの店のラーメンはとにかくおいしいったらないんだよ
1-3.
強調の意を表す。използва се за подчертаване и подсилване на казаното
行くったら行くよ、うるさいな。Тръгвам де, тръгвам - стига си мрънкал! いいから、よせったら
2.
終助като заключителна частица
2-1.
係助詞「たら」の文末用法から。ったら」の形で用いられることが多い。
名詞活用語終止形命令形に付く。долепя се към съществителни, към заключителна или заповедна форма на спрегамеите думи
2-1-1.
じれったいという気持ちを込めて相手に呼びかける。подтиква събеседника към дадено действие, изразявайки раздразнение, че нещата не стават/ вървят по собственото желание, очаквания и пр.
ねえねえ、聞いてよ、おかあさんったら。Айде де; чуй де, мамо! あなたったら!返事ぐらいしなさいよ!Поне отговори, де (като те викат)!
2-1-2.
驚き・苛立ちなどの気持ちを表す。изразява учудване, раздразнение и пр.
まあ、あなたったら。Ама и ти си един! いやだったら!Не искам, бе! わたしがやるったら!А бе, аз ще го направя!
2-2.
活用語の言い切りの形(時には連用形助詞」など)に付く。ったら」の形で用いられることが多い。]
命令・要求などを表す文に多く用いられ、自分の意向がなかなか相手に通じないことを苛立たしく思う気持ちを込めて言う。използва се в заповедни изречения или изречения, изискващи нещо от събеседника и изразява раздразнение, че собствената воля/ желание явно не е разбрано както трябва от събеседника
早くしなさい/してったら!Айде, побързай де! いいかげんにしろったら。Дръж се прилично, казах!
2-3.
[過去の助動詞」の仮定形「たら」の、仮定を表す「ば」を伴わない用法が固定化したもの。]
活用語連用形に付いて。]
婉曲に命令・勧告する。(делепено към 2-ра основа на спрегаеми думи) изразява недиректно препоръка или заповед
そろそろ出たら?(Какво ще кажеш) да тръгваме вече,а? とにかく返事だけはしといたら?Ако не друго, да драснеш поне един отговор,(а)?
3.
副助][「とやら」の近世上方語から。]
漠然と指示するのに用いる。とか。
下に「言う」「申す」などの動詞を伴って、不確かな気持ちを提示するのに用いる。とか。(заедно с глаголи като "言う", "申す") изразява не сигурност
4.
助動
完了助動詞」の仮定形。предположителна/ условна основа на 助動詞 "", която изразява перфект
5.
助動
完了助動詞たり」の未然形
6.
断定助動詞たり未然形
7.
文語形容動詞タリ活用未然形

用例

3.
大見屋の娼婦《ぢよらう》大角さんたらいふのでおます
洒落本「色深猍睡夢」)
それから江戸をたつて、鈴が森たらいふとこへ来て
滑稽本十返舎一九東海道中膝栗毛」1802-09)
4.
眼が覚めたら昨夜《ゆうべ》抱いて寝た懐炉冷たくなっていた硝子戸越《ごし》に、眺めると、重い三尺ほどように見えた痛みだいぶ除《と》れたらしい思い切って起き上がると、予想よりも寒いには昨日《きのう》そのままである
夏目漱石「火鉢」『永日小品』1909冒頭
夏目漱石「金」『永日小品』1909、冒頭
自分親しく使っていた彼らが、惜しまものであるとは、忠利は信じているしたがって殉死苦痛せぬこと知っているこれ反してもし自分殉死許さずにおいて彼ら生きながらえてたらどうであろうか。家中一同彼ら死ぬべきとき死なものとし恩知らずとし卑怯者としともに歯《よわい》せであろうそれだけならば彼らあるいは忍んでを光尚に捧げるとき来る待つかも知れないしかしその恩知らずその卑怯者それ知らずに先代主人使っていたのだ言うものあっそれ彼ら忍びことであろう彼らどんなに口惜しい思いするであろうこう思ってみると、忠利は「許す」と言わずにはいられないそこで病苦にも増しせつない思いながら、忠利は「許す」と言っのである
森鷗外阿部一族」1913)