まだ(未だ) 副詞

01/02/2015 21:58

][「いまだ(未だ)」の中古以降広く用いられる。]
アクセントだ]
1.
[否定的表現を伴って。]
或る状態・段階・程度に至っていないさま。показва, че все още не е достигнато дадено състочние, ниво, етап, степен и пр.
1-1.
現在の状態になっていないさま。かつて。(показва, че все още не е постигнато настоящото настоящото състояние) още; все още
まだ若かった頃когато бях още млад あの頃はこの辺りはまだ野原だった。По това време околността тук беше все още поле.
1-2.
予想/期待される状態・段階に至っていないさま。(показва, че все още не е постигнато очакваното състояние, тап, ниво) още; все още
あいつはまだ若い。Още е млад. 独立にはまだ早過ぎる。Все още е прекалено рано за самостоятелност/ независимост. 今はまだ五月だ。Сега е все още месец май. まだ春は浅い。Все още е рано напролет.
1-3.
或る状態に達するには、なお残り/余地のあるさま。さらに。(показва има/ остава още нещо, за да се достигне дадено състояние) още; все още
まだ言いたいことがある。Има още нещо, което искам да кажа/ имам още да кажа нещо. 期日までまだ時間がある。До този ден все още има време 食糧はまだ十分ある。Храна все още имам достатъчно.
1-4.
その時点・段階において、物事が実現されていないさま。(показва, че на този етап дадено нещо все още не е осъществено); още; все още
その曲はまだ聴いたことがない。Тази песен още не съм я чувал. まだ帰ってこない。Все още не се прибира. まだ出来ていない。Все още не е завършено.
2.
前からの状態・行為が継続しているさま。依然として。(показва, че дадено състояние или действие все още продължава отпреди) още; все още
雪はまだ降っている。Още вали сняг. 子どもはまだ寝ている。Децата още спят. あの人たちまだ話し込んでるよ。Онези хора все още са захласнати в разговора си. 痛みがまだとれない。Болката още не отминава.
3.
時間・日数がわずかしか経過していないさま。たった。(показва, че е изминало съвсем малко време от дадено събитие) едва; все още
父が死んでまだ2年だ。Все още са минали едва 2 години от смъртта на баща ми. あれからまだ1カ月しか経っていない。Оттогава е изминал едва само месец.
4.
十分とはいえないが、他に比べれば良いほうだという気持ちを表す。どちらかといえば。まだしも。むしろ。(показва, че дадено състояние и пр., макар и не достатъчно задоволително, е все пак горе-долу добре) все пак; пак
ないよりはまだましだ。Все пак е по-добре от нищо. 変更する前の方がまだ良かった。Преди промяната пак беше добре. 寒いのはまだ我慢できるが、蒸し暑いのはごめんだ。Студът все пак/ как да е мога да го търпя, но влажното и горещо време ми идва много/ но влажното и горещо време - съжалявам/благодаря! 退くよりは進むほうがまだましだ
5.
同じような事柄がその他にもあるさま。さらに。(показва, че има още от подобно на дадено нещо); още;
言いたいことはまだ山ほどあるんだ。Има още куп неща, които също искам да кажа. 原因はまだあるима и друга причина

いまだ(未だ)いまだに(未だに)まだ(未だ)[形容動詞]

用例

1-1.
一体忠利は弥一右衛門の言うこと聴かついているこれよほど古くからことで、まだ猪之助といって小姓勤めていたころも、猪之助が「差し上げましょうか」と伺うと、「まだ空腹にはなら」と言うほか小姓申し上げると、「よい出させい」と言う。忠利はこの見ると、反対たくなるのであるそんなら叱られるというとそうでもないこのほど精勤するものなく万事気がついて手ぬかりないから叱ろといっても叱りようがない
森鷗外阿部一族」1913)
1-2.
「まだ(未だ)[副詞]」1-2.用例
1-3.
 
早稲田移ってからだんだん瘠せて来たいっこうに小供遊ぶ気色ない当る縁側寝ている前足揃えたに、四角載せてじっと植込眺めたままいつまでも動く様子見えない小供いくらその騒いでも知らぬ顔している小供でも初めから相手しなくなったこのとても遊び仲間できない云わんばかりに、旧友他人扱いしている小供のみではない下女ただ三度食《めし》を、台所置いてやるだけそのほかには、ほとんど構いつけなかったしかもそのたいてい近所いる大きな三毛猫来て食ってしまった別に怒る様子なかった喧嘩するところ見た試しないただじっとして寝ていたしかしそのどことなく余裕《ゆとり》ない伸んびり楽々とに、日光領しているのと違って動くべきせきないために――これでは、まだ形容足りない來懶《ものう》さあるまで通り越して動かなければ淋しいが、動くなお淋しいので我慢してじっと辛抱しているように見えたその眼つきは、いつでも植込見ているが、彼れおそらく木の葉も、意識していなかったのだろう青味がかった黄色い瞳子《ひとみ》を、ぼんやり一と所《ひとところ》落ちつけているのみである彼れ家《うち》小供から存在認められぬように自分でも世の中存在判然《はっきり》と認めていなかったらしいОткакто се преместихме във Васеда, котката постепенно отслабна. Непоказва ни най-малък признак на желание да играе с децата. Когато слънцето напича, се излежава на тясната дъсчена верандичка. Поставил четвъртитата си брадичка върху събраните си предни крачета и вперил поглед в гъсталака в двора, без какъвто и да е признак на движение. Колкото и децата да вдигат врява наоколо му, прави се, че не ги забелязва. А и те също, още от началото спряха да му обръщат внимание. С тази котка не може да се играе – само дето не казват и се отнасят към стария си приятел като към непознат. И не само децата; прислужницата, освен дето по 3 пъти на ден му оставяше храна в ъгълчето на кухнята, почти въобще не му обръщаше внимание. При това, тази храна в повечето случаи идваше и я изяждаше една голяма шарена котка на бели, черни и кафяви петна, която се навърташе в района около нас. Нашата котка нямаше вид да се сърди особено. Изглеждаше сякаш достигнал вече някъде отвъд предела на апатичност и безразличие, нещастатен е, когато не помръдва, като че ли нещо му липсва, ала още по-нещастен е, когато се раздвижи и затова се сдържа, търпи безропотно. Погледът му бе всякога отправен към гъсталака в двора, ала той навярно не осъзнаваше нито листата на дърветата, нито формата на стволовете им. Просто вяло е спрял жълто-зеленикавите си очи върху една точка. Така както съществуването му бе пренебрегвано от децата и той самият също изглежда не възприемаше ясно съществуващото в света около себе си.
夏目漱石「猫の墓」『永日小品』1909、冒頭、В превод на Агора София, 2011)
1-4.
「まだ(未だ)「副詞]」1-4.用例
2.
「まだ(未だ)[副詞]」2.用例
3.
まだもらっばかりよめ勝手その呼んでただ支度出来問うた。よめすぐに起って勝手からかねて用意てあっ杯盤自身運んでた。よめ同じようにきょう切腹するということとうから知ってた。綺麗撫でつけてよいふだん着着換えている。よめ改まった、真面目している同じことであるが、ただよめ赤くなっているので勝手とき泣いことわかる
森鷗外阿部一族」1913)